Treinen

Rijkswaterstaat voert het secretariaat van het Platform Duurzaam OV en Spoor. Het platform geeft onder meer informatie over actuele thema's en projecten over energiebesparing en CO2-reductie in de Openbaar Vervoer- en Spoorsector. Het platform heeft in een programma zijn ambitie geformuleerd over het verduurzamen van treinen.

treinperron met zonnecellen in overkappingDe ambitie van het Platform Duurzaam OV en Spoor luidt:

  1. volledige CO2-neutrale voetafdruk van de spoorsector (emissie energie, materialen) in 2050
  2. verhogen energie-efficiëntie ten opzichte van 2013 met 35% in 2030 en 40% in 2050
  3. verder beperken van de uitstoot van CO2, door meer reizigers te verleiden de trein te nemen en meer goederen over het spoor te vervoeren

Verduurzamen

Om de geformuleerde ambitie te realiseren onderzoeken we enerzijds hoe we de trein verder kunnen verduurzamen. Ook ontwikkelen we, samen met de sector en met de regio’s, projecten om het vervoer over het spoor daadwerkelijk te verduurzamen. Met ProRail is bijvoorbeeld de afspraak gemaakt dat zij 100% duurzame energie, dat wil zeggen: energie zonder CO2-uitstoot, inkopen. Daarvan is inmiddels 60% gerealiseerd. Verder kijken we met marktpartijvervoerders hoe we 0% CO2-uitstoot kunnen realiseren. Een aantal regionale treinen is bijvoorbeeld nog niet elektrisch. Rijden op waterstof zou daar een goed alternatief kunnen bieden.

Roadmap Duurzaam OV en Spoor

Verder is er inmiddels een Roadmap Duurzaam OV en Spoor opgesteld. Volgens deze roadmap rijden de elektrische treinen – zowel passagiers- als goederentreinen – op het hoofdnet sinds 2017 op 100% nieuwe groene stroom.