Autodelen

Autodelen draagt ook bij aan verduurzaming van het vervoer. Het aantal deelauto's in Nederland neemt snel toe, vooral in verstedelijkte gebieden.

Parkeerplaats alleen voor deelauto's

In 2018 waren er al meer dan 41.000 deelauto’s en 400.000 autodelers. De doelstelling voor eind 2021 is 100.000 deelauto’s en 700.000 autodelers. Rijkswaterstaat heeft veel ervaring met de inrichting van een gebied en adviseert regio’s wat nodig is om autodelen te stimuleren. Wilt u in uw regio of gemeente autodelen ook stimuleren? Wij denken graag met u mee!