Beter Benutten

Rijkswaterstaat draagt bij aan het IenW-Programma Beter Benutten. In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.

auto's staan in de file

Het programma zet in op slimme oplossingen voor bereikbaarheid, waarbij zowel gedragsmaatregelen (bijvoorbeeld spitsmijden en fietsstimulering) als kleinschalige infrastructurele oplossingen (fiets, openbaar vervoer en weginfrastructuur) worden ingezet. Het huidige Beter Benutten-programma beoogt de reistijd op de belangrijkste knelpunten in de spits met 10% te verbeteren, door dagelijks 100.000 mensen de spits te laten mijden.

Kennisdelen

Rijkswaterstaat is betrokken bij Beter Benutten als uitvoerder van een aantal projecten, en bij het ophalen, delen en borgen van de opgedane kennis. Bijvoorbeeld door het organiseren van regiobijeenkomsten waarbij we kennis delen en uitwisselen over de diverse projecten in andere regio’s. De kennis die in het programma is opgedaan over (het gebruik van de fiets) borgen wij deels op deze website en op de website wegwijs.nl (beheerd door Beter Benutten), en is verder te vinden op de website gedragshuis.nl. Ook publiceerden wij het e-book.