Schonere auto’s

Het ‘emissievrije’ vervoer is nog beperkt, maar groeit sterk. Op een totaal van circa 8 miljoen auto’s is het aantal (waterstof, batterij en plug-in) elektrische personenauto’s in Nederland in 2017 gestegen naar boven de 120.000.

uitlaat van een auto stoot gas uit

‘Zero emission’ wil zeggen dat auto’s geen schadelijke stoffen uitstoten. Het gaat hierbij voornamelijk om elektrische auto’s met een batterij. Rijkswaterstaat faciliteert deze groei door het afgeven van vergunningen voor elektrische laadpalen. Inmiddels hebben we op 75 plekken langs de snelweg elektrische laadpalen gerealiseerd.

Elektrisch vervoer

In Nederland werkt een veelheid van partijen aan de verdere ontwikkeling van elektrisch vervoer. Het Nederlandse beleidsdoel is dat 1 op 10 nieuwe auto’s in 2020 elektrisch rijdt of kan rijden. In 2025 zou dit percentage van 10% moeten zijn gestegen naar 50%. In 2030 moeten alle nieuw verkochte auto’s CO2-emissievrij kunnen rijden. We maken het aanbieden van bijvoorbeeld snellaadpalen en waterstoftankstations door derden mogelijk door bijvoorbeeld vergunningen hiervoor af te geven.

Zo draagt Rijkswaterstaat (indirect) bij aan het verminderen van emissie door autoverkeer. Hierdoor ontstaat de komende jaren een betaalbaar, betrouwbaar en toegankelijk netwerk langs het hoofdwegennet. Onze doelstelling is om in 2050 een mobiliteit te hebben met 0% uitstoot.