Rijden op waterstof

Rijden op waterstof is een van de mogelijkheden om te verduurzamen in de mobiliteitssector. Waterstofvoertuigen zijn namelijk zero-emission voertuigen, dankzij de elektrische aandrijving. Waterstof wordt daarbij aan boord (in een brandstofcel) omgezet in elektriciteit.

waterstofauto bij waterstoftankstation

Rijden op waterstof is met name interessant voor zware voertuigen en voor voertuigen die langere afstanden moeten afleggen.

Rijkswaterstaat werkt samen met het H2Platform om de marktintroductie en de voorbereidingen daarop vorm te geven. Een belangrijk element daarin is het uitbreiden van het aantal tankstations in Nederland. Op dit moment telt Nederland 2 waterstoftankstations. Naar verwachting is dit aantal eind 2019 gegroeid naar 14.

Verder werken we in diverse Europese programma’s samen met partijen om in Nederland meer waterstoftankstations te realiseren, waarbij de ambitie is om in 2020 er 20 operationeel te hebben. Wij helpen en begeleiden de verschillende partijen hierbij. Wij voeren gesprekken met gemeenten en de regio, vanuit de vraag: past dit in de brede strategie van de gemeente c.q. de regio?