Wat zijn MOBILITYACTIONS?

MOBILITYACTIONS zijn acties of activiteiten die duurzame mobiliteit stimuleren. Of het nu gaat om een lokaal initiatief met mensen uit de buurt, een werkgever die zijn werknemers stimuleert om duurzaam te reizen of een onderwijsinstelling die een evenement organiseert: iedere initiatiefnemer kan zijn initiatief dat bijdraagt aan duurzame mobiliteit aanmelden via de website van de Europese Mobiliteitsweek.

Waarom aanmelden?

Na aanmelding wordt het initiatief zichtbaar op de website van de Europese Mobiliteitsweek en zo onderdeel van een grotere campagne. Ook via de Nederlandse communicatiekanalen van de Europese Mobiliteitsweek kan aandacht worden besteed aan de aangemelde MOBILITYACTIONS. Initiatiefnemers die zich aanmelden mogen daarnaast het ‘stempel’ van de Europese Mobiliteitsweek voeren en kunnen gratis communicatiematerialen gebruiken.

Jaarlijks wordt een handboek (Nederlandstalig) beschikbaar gesteld, afgestemd op het thema van dat jaar. In het handboek staan voorbeelden en tips voor het organiseren van MOBILITYACTIONS. Zodra het handboek voor 2019 beschikbaar is, wordt deze hier gepubliceerd. Na afloop van elk jaar worden resultaten en goede voorbeelden van o.a. de MOBILITYACTIONS gebundeld in een (Engelstalige) publicatie.

Banner MobilityAction

Hoe werkt het?

Aanmelden is simpel: vul hiervoor het aanmeldformulier op de website van Europese Mobiliteitsweek in. Vervolgens wordt het initiatief opgenomen op de lijst van MOBILITYACTIONS.

mascotte Europese Mobiliteitsweek

Vragen?

Vragen of hulp nodig met aanmelden? Neem dan contact op met de nationale coördinator Europese Mobiliteitsweek via syd.jordaan@minienw.nl.