Stimuleren van autodelen onder 50-plussers

Recente cijfers van het CBS laten zien dat autobezit onder 50-plussers nog altijd toeneemt. In de zomer van 2018 heeft Finn Smeets in zijn afstudeeronderzoek onderzocht hoe deze 50-plussers gestimuleerd kunnen worden om over te gaan van autobezit naar autogebruik.

Aan de hand van een uitgebreide gedragsanalyse en kennis uit de sociale psychologie is een animatievideo ontwikkeld die op dit moment in een onlinecampagne wijd wordt verspreid. Ben je benieuwd naar de gebruikte materialen, de resultaten en het onderzoeksrapport? Neem dan contact met ons op.