Openbaar vervoer

Bij het verduurzamen van vervoer speelt het openbaar vervoer (ov) een cruciale rol.

Het ov moet een beter alternatief worden voor de auto, door het gebruik van slimme technologieën, goede reizigersinformatie en het opzetten van ov-hubs die eenvoudig switchen tussen modaliteiten mogelijk moeten maken. Deze maatregelen hebben vooral te maken met de (beïnvloeding van) reizigersgedrag. Ook de treinen en bussen zelf moeten duurzamer worden door het gebruik van zero emissie technologieën. Om dat te realiseren neemt Rijkswaterstaat onder meer deel aan het Bestuursakkoord Zero Emissie Bus en aan het Platform Duurzaam OV en Spoor.