Bestuursakkoord Zero Emissie Bussen

In het Bestuursakkoord Zero Emissie Bus zijn de betrokken partijen overeengekomen dat zij gezamenlijk streven naar een volledig emissievrij regionaal busvervoer in 2030. Vanaf 2025 moeten alle nieuwe OV-bussen zero emissie zijn.

Het Bestuursakkoord is ondertekend door 14 concessieverleners van Nederland. In het bestuursakkoord zijn drie harde doelstellingen geformuleerd:

  1. Uiterlijk 2025 zijn alle nieuw instromende bussen emissievrij aan de uitlaat (tank-to-wheel). Het jaartal 2025 is gekozen als gezamenlijk doel, maar concessieverleners kunnen hier natuurlijk op vooruitlopen als dat past bij de aanbestedingskalender. Zo kunnen zij aansluiten bij natuurlijke momenten waarop zij hun eigen vloot vervangen.
  2. De nieuwe bussen maken in 2025 gebruik van 100% hernieuwbare energie of brandstof, die met het oog op economische ontwikkeling zoveel mogelijk regionaal wordt opgewekt.
  3. OV-concessies hebben een zo gunstig mogelijke score op well-to-wheel CO2-emissie per reizigerskilometer. Bij well-to-wheel wordt de CO2-emissie berekend vanaf de bron. Naast het gebruik worden ook het productieproces, de distributie en het transport meegerekend bij de CO2-uitstoot.
Infographic uitstoot OV-bussen op verschillende energiedragers