Goederenvervoer

Verduurzamen kan op 3 manieren plaatsvinden, namelijk door:

  1. efficiënter en schoner goederenvervoer
  2. het verduurzamen van het goederenvervoer door middel van een modal shift
  3. het voorkomen van vrachtverkeer

vrachtwagens rijden over brug

Deze driedeling vormt de leidraad voor Rijkswaterstaat bij het zoeken naar mogelijkheden het goederenvervoer te verduurzamen en de rol die we daarbij kunnen spelen.

Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

We zetten inmiddels belangrijke stappen. Zo is Rijkswaterstaat uitvoerder in het samenwerkingsverband Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Hierin hebben meer dan 150 partijen (vervoerders, verladers, brancheverenigingen, belangengroepen, kennisinstellingen en overheden) afspraken gemaakt over goederentransport in de stad. Vanaf 1 januari 2025 worden in aangewezen zones alleen nog emissieloze voertuigen toegelaten.

Smart mobility

Daarnaast kan smart mobility helpen onze (vaar)wegen en brandstof beter te benutten. Rijkswaterstaat jaagt daarom de innovatie op het gebied van truck platooning aan, door partijen bijeen te brengen rond het thema vehicle-to vehicle communicatie. Door voertuigen via deze draadloze communicatietechniek met elkaar te verbinden, is efficiënter rijgedrag mogelijk. Er komt meer ruimte op de weg vrij voor andere voertuigen en het constante rijtempo levert besparing op in brandstof en CO2-uitstoot. Rijkswaterstaat bevordert daarnaast testen op dit vlak en agendeert de hiervoor benodigde regelgeving. Ook leggen we verbindingen tussen verschillende partijen op Europees niveau.

Intelligente verkeersregelinstallaties

Binnen het Partnership Talking Traffic werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder meer aan een nieuwe generatie verkeerslichten (iVRI’s). Dit zijn intelligente verkeersregelinstallaties die zich aanpassen aan de verkeersstromen. Vrachtverkeer hoeft daardoor minder onnodig te stoppen en dat geeft minder uitstoot.