Rijden op waterstof

Rijden op waterstof is een van de mogelijkheden om mobiliteitssector te verduurzamen. Waterstofvoertuigen zijn namelijk nulemissievoertuigen vanuit de uitlaat, dankzij de elektrische aandrijving. Waterstof wordt daarbij aan boord (in een brandstofcel) omgezet in elektriciteit en water.

Rijden op waterstof is met name interessant voor zware voertuigen en voor voertuigen die langere afstanden moeten afleggen.

Rijkswaterstaat werkt samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland om de marktintroductie en de voorbereidingen daarop vorm te geven. De voornaamste kennisdeling gaat via H2Platform. Een belangrijk element daarin is het uitbreiden van het aantal tankstations in Nederland. In het eerste kwartaal van 2020 telt Nederland 3 publiek-toegankelijke waterstoftankstations en zes niet-openbare stations. Dit wordt actief gevolgd door H2Platform en WaterstofNet.

De ambitie in het Klimaatakkoord is om in 2025 50 waterstoftankstations operationeel te hebben om 15.000 waterstofauto’s te voorzien van brandstof. Wij helpen en begeleiden de verschillende deelnemende publieke- en private partijen hierbij. Zo voeren wij bijvoorbeeld gesprekken met gemeenten en de regio, vanuit de vraag: past dit in de brede strategie van de gemeente c.q. de regio?

Verder werken we in diverse Europese programma’s samen met partijen om in Nederland meer waterstoftankstations te realiseren, bijvoorbeeld H2Benelux, H2Nodes, H2Me en H2Share.


Zie ook

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is lid van het Electric Vehicles Initiative en Rijkswaterstaat is sinds 2020 de uitvoerende organisatie hiervoor.