Actielijn 3: Ontwikkeling kennis, modellen en informatie

Ook onze rol als kennis- en informatiepartner wordt sterker. Het ontwikkelen van kennis, modellen en informatie op het gebied van de fiets leidt ertoe dat er beter afgewogen beslissingen genomen kunnen worden over investeringen in het fietsnetwerk.

fietscomputer

Om als partner in fietsbeleid de kansen en belangen van de fiets goed mee te kunnen wegen en te benutten, zijn beleidsinformatie en kennis essentieel. Het gaat om inzicht in fietsgebruik, fietsontwikkelingen en oplossend vermogen van fietsmaatregelen gericht op een betere doorstroming in de spits. Plus de verbinding met de thema’s duurzaamheid en gezondheid.

Voor Rijkswaterstaat zijn 4 onderwerpen op dit moment relevant:

  1. Modellen: Met verbeterde modellen gaan we de bereikbaarheid per fiets als vervoermiddel nauwkeuriger bepalen. Ook gaan we de effecten van de e-bike doorrekenen op basis van specifieke scenario’s.
  2. Fietsbaten in de MKBA: In 2017 is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een MKBA-fietstool ontwikkeld. Met deze tool kunnen we, specifiek voor de fiets, beleidsmaatregelen analyseren op hun maatschappelijke effecten.
  3. Fietskennis: Rijkswaterstaat werkt samen met universiteiten en kennisinstituten om de kennis over mobiliteitsmanagement-programma’s en fietsprojecten in relatie tot onze netwerken, verder te ontwikkelen. In internationaal verband werken we daartoe samen met onder andere CEDR en EPOMM.
  4. Fietsdata: Fietsdata vormen de basis voor goede investeringsbeslissingen. Het gaat hier om data over het gedrag van fietsers, over fietsbewegingen en over de evaluatie van de mate waarin projecten bijdragen aan de beleidsdoelen van Rijkswaterstaat.

Ook werken we mee aan internationale projecten over actieve mobiliteit. Een resultaat hiervan is bijvoorbeeld de Pedbike Planner. Andere voorbeelden van tools die we ontwikkelden zijn Het Fiets Behoeften Canvas en de Toolbox Slimme Mobiliteit.


Denkt u met ons mee?

Bij het opbouwen en onderhouden van onze kennis over (het gebruik van) de fiets hebben wij ook u nodig. Denkt u met ons mee?