Actielijn 2: Versteviging rol als regionale partner

De fiets wordt steeds belangrijker als vervoermiddel op regionale schaal. Samenwerking met regionale partners is onontbeerlijk om de bereikbaarheid op peil te houden.

fietser in fietstunnel

Het voortouw voor het aanleggen van fietsroutes ligt bij de regio, maar Rijkswaterstaat bekijkt waar het eigen netwerk kansen biedt. Kennis, over de potentie van de fiets en over mogelijke maatregelen, speelt daarbij een cruciale rol. Als regionale partner verankeren we deze kennis en passen we deze structureel toe. Voor Rijkswaterstaat is dit een natuurlijke rol waardoor we de fiets integraal kunnen meenemen in de regionale plannen. De basis hiervoor is de Handreiking Verduurzaming MIRT. Hierin staat stapsgewijs beschreven hoe Rijkswaterstaat omgaat met de gezonde leefomgeving.