De 4 Fietstypen

In opdracht van Rijkswaterstaat bracht Muzus de behoeften van fietsers  in kaart. De inzichten uit het onderzoek resulteerden in vier fietstypen. Het merendeel van de fietsers op de Nederlandse wegen zijn hierin in te delen. Als fietser kun je, afhankelijk van de situatie en je mindset, meerdere typen aannemen.