Factsheets Energiedragers voor wegverkeer

Dit document is een update van de 'Factsheets Brandstoffen' voor verschillende modaliteiten en energiedragers uit 2019 en 2021. De rapportage en infographics geven een overzicht van de meest recente inzichten in de CO2-, fijnstof (PM10) en NOx-emissies van moderne voertuig-energiedragercombinaties onder praktijkomstandigheden. Ook worden de CO2-emissies in de brandstofketen beschreven.

Vlooteigenaren kunnen de informatie uit de factsheets gebruiken wanneer ze voertuigen gaan aanschaffen en de milieueffecten van het gebruik van deze voertuigen willen meewegen in hun beslissing. Daarnaast kan het beleidsmakers een eerste inzicht geven in de effecten van brandstof-gerelateerde maatregelen om de voertuigemissies te verminderen.

Factsheets Energiedragers voor wegverkeer