Handreiking klimaatbeleid en duurzame mobiliteit voor gemeenten

De handreiking ‘Klimaatbeleid en duurzame mobiliteit voor gemeenten, provincies en waterschappen' kan u ondersteunen bij het vormgeven van uw duurzame mobiliteitsbeleid. De publicatie gaat o.a. in op landelijke en Europese beleidskaders, het interne proces en geeft natuurlijk volop inzicht in mogelijke maatregelen die u kunt nemen om uw lokale of provinciale mobiliteitsbeleid te verduurzamen.

Mobiliteit zorgt gemiddeld voor ongeveer 20% van de CO2-uitstoot. Als u resultaten wilt boeken met klimaatbeleid is het dus noodzakelijk om ook te werken aan de vermindering van CO2 door verkeer & vervoer. Het mooie is dat veel maatregelen tegelijk ook kunnen bijdragen aan de verbetering van luchtkwaliteit en/of bereikbaarheid.

VNG en IPO hebben samen een Handreiking Regionale Mobiliteitsprogramma's gemaakt om gemeenten en provincies te ondersteunen bij het opstellen van de Regionale Mobiliteitsprogramma's (RMP's).