Intro Fiets Behoeften Canvas en Fietstypen

Nederland is een fietsland. Door de groeiende verstedelijking en toenemende verkeersdrukte staat onze bereikbaarheid in brede zin onder druk. Daarom wil Rijkswaterstaat met toekomstige innovaties aansluiten bij de behoeften van fietsers. In opdracht van Rijkswaterstaat bracht Muzus de behoeften van fietsers  in kaart.