Kennisplan Living Lab Heavy Duty Laadpleinen

Rijkswaterstaat stelde een kennisplan op met een set aan kennisvragen waarop het living lab antwoord moet geven. Eind 2022 vond een marktconsultatie plaats om dit kennisplan te toetsen aan de laatste inzichten bij marktpartijen. Het verslag van de marktconsultatie vindt u op TenderNed.