Presentatie Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche