Rapport Milestones H2Nodes: Milestone 11 Hydrogen refuelling station (HRS) Arnhem upscaling

In 2020 vroeg Rijkswaterstaat, in samenwerking met INEA, aan Infram om de kansen om waterstof voor mobiliteit op te schalen in de regio Arnhem. Zie ook Rapport Milestones H2Nodes: Milestone 19 Procurement of additional fuel cell electric vehicles.