Studie Laadinfrastructuur op verzorgingsplaatsen

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in opdracht van Rijkswaterstaat, deed een consortium van APPM, Qirion en Pels Rijcken onderzoek naar de randvoorwaarden voor de uitrol van laadinfrastructuur op verzorgingsplaatsen.  APPM concludeert dat er met het huidige beleid waarschijnlijk minder snelladers op verzorgingsplaatsen zullen worden gerealiseerd dan er nodig zullen zijn in 2030. Met name het realiseren van toekomstbestendige netcapaciteit is een belangrijke randvoorwaarde bij verdere uitrol.