Move on up! Hoe verder met duurzame mobiliteit?

Op donderdag 31 mei gingen ruim vierhonderd mensen vanuit de Rijksoverheid, decentrale overheden, belangenverenigingen en marktpartijen met elkaar het gesprek aan over hoe mobiliteit duurzamer gemaakt kan worden. Met als doel om oude samenwerkingen te behouden en nieuwe aan te gaan.

Ambitieuze CO2-reductie

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met 49% zijn gereduceerd. Dat is een flinke ambitie, maar het kán wel. Tijdens het ‘Festival Duurzame Mobiliteit’, dat als titel ‘Move on up!’ heeft meegekregen, was samenwerking op het gebied van duurzame mobiliteit het belangrijkste thema. Want hoe kan zo goed mogelijk worden samengewerkt om deze ambitie waar te maken? Naast veel informatie-uitwisseling, werden er ook concrete afspraken gemaakt en met een handtekening bekrachtigd. Bovendien was de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, aanwezig om het belang van samenwerking voor het bereiken van duurzame mobiliteit extra te benadrukken.

Ondertekening Bestuursakkoord en Convenant

Door hun handtekening te zetten onder het ‘Bestuursakkoord en Convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer’ beloven verschillende partijen, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeenten en marktpartijen, om vanaf 2025 geen schadelijke uitstoot meer te veroorzaken in het doelgroepenvervoer.

Kies de beste band!

Het kiezen van een goede band is voor particulieren en vervoersmaatschappijen ook zeer belangrijk om milieuvervuiling tegen te gaan. Minder slijtage zorgt voor minder microplastics in het milieu en vermijdt files door klapbanden. In het kader van ‘Kies de beste band en houd deze op spanning!’ ondertekenden verschillende organisaties een verklaring om dit initiatief gezamenlijk te gaan oppakken.

staatssecretaris van IenW en voorzitter van H2Platform met het getekende convenant duurzame waterstofeconomie

De staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven en de voorzitter van het H2Platform Robert Dencher met het ondertekende Convenant Samenwerking ontwikkeling duurzame waterstofeconomie. (fotograaf: Martijn Beekman)

Brandstofplatforms

De staatssecretaris tekende ook drie convenanten met de brandstofplatforms voor waterstof, duurzame biobrandstoffen en bio-LNG. Hiermee bevestigt zij de intentie om de brandstofplatforms te ondersteunen in hun werk om duurzame mobiliteit mogelijk te maken. Het convenant met het brandstofplatform elektrisch rijden was al eerder getekend.