Rijkswaterstaat zet volgende stap in CO2-reductie

Een stap omhoog op de CO2-Prestatieladder. Rijkswaterstaat heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelen. Zo willen we in 2020 minimaal 30% minder CO2 uitstoten en in 2030 zelfs klimaatneutraal zijn.

Duurzaam asfalt

Om onze CO2-prestaties te managen werken wij met de CO2-Prestatieladder. Deze bestaat uit 5 niveaus waarvan we net niveau 4 hebben behaald . Vandaag nam de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, het certificaat in ontvangst. Rijkswaterstaat heeft als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als eerste overheidsorganisatie dit niveau bereikt.

CO2-reductie in de gehele keten

Met niveau 4 van de CO2-Prestatieladder kijkt Rijkswaterstaat verder dan de eigen organisatie. Eerder hebben we gekeken naar het brandstofverbruik van ons wagenpark en de Rijksrederij of elektriciteitsverbruik van gebouwen en onze wegen, tunnels en bruggen. Nu werken we aan de verduurzaming van de gehele keten. We willen onze toeleveranciers, zoals aannemers en architectenbureaus bewegen hun CO2-uitstoot te reduceren.

We weten dat bij de aanleg en het onderhoud van onze wegen de meeste uitstoot in de asfaltketen en in de keten van het droge grondverzet (het winnen en het transport van grond) plaatsvindt. Samen met andere programma’s en opgaves zoals de Green Deal Duurzaam GWW en Circulaire Economie gaan we aan de slag om deze CO2-reductie de komende jaren te halen. De systematiek van de CO₂-Prestatieladder is hierbij een nuttig hulpmiddel.

Duurzaam asfalt bij snelwegen A27/A1

Een mooi voorbeeld van hoe CO2-besparing in een project zoals A27/A1: Aanpassing Utrecht-Noord-knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten Spakenburg, leest u op de pagina Zo werken we met duurzaam. Daarbij is er naar het hergebruik van materialen en de inzet van duurzame materialen gekeken, en in het bijzonder naar het asfalt. Zo is er gebruik gemaakt van een nieuw asfaltrecept waardoor de levensfase van het asfalt wordt verlengd. We hoeven dan de bovenste laag minder vaak te vervangen. Ook wordt een fundering van hydraulisch menggranulaat gebruikt. Hierdoor wordt bespaard op de dikte van het asfalt en hoeft er minder asfalt te worden gemaakt en vervoerd, wat ook weer CO2-besparing oplevert.

Duurzaam asfalt

Hoe we binnen de verbreding van de snelwegen A27/A1 werken met duurzaam asfalt wordt verder uitgelegd in onderstaande video. Dit project is gefinancierd middels de klimaatenvelop.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder helpt ons om onze CO2-reductie en die van onze partners te managen. Met het behalen van trede vier zijn we weer een stap dichterbij het behalen van onze duurzaamheidsdoelen.