Met 730.000 deelautogebruikers is het doel overtroffen

Het doel van 700.000 deelautogebruikers uit de Green Deal Autodelen II is dit voorjaar al bereikt, een jaar eerder dan voorzien. Dat blijkt uit het jaarlijkse dashboard Autodelen van CROW-KpVV. Steeds meer Nederlanders zien autodelen als een goede oplossing. Inmiddels is het totaal aantal gebruikers gegroeid naar 730.000. Een stijging van bijna 42% ten opzichte van vorig jaar toen er 515.000 gebruikers waren.

Het aantal deelauto’s blijft nog wel achter bij het gebruik: van de beoogde 100.000 deelauto’s in 2021 waren er tijdens het telmoment dit voorjaar 64.000. Dat zijn er 13.000 meer dan in 2019, maar om de doelstelling te halen is meer inspanning nodig. Deze wetenswaardigheden vind je in het Dashboard Autodelen, een onderdeel van de Green Deal Autodelen II.

In juni 2015 werd de eerste Green Deal Autodelen ondertekend. Deze overeenkomst is in oktober 2018 opgevolgd door de Green Deal Autodelen II voor nog eens drie jaar samenwerking. Het doel is om bedrijven, overheden en burgers te stimuleren hun mobiliteitsbehoefte zoveel mogelijk in te vullen met autodelen, ter vervanging van eigen autogebruik. Daarnaast is het streven om het aantal parkeerplaatsen te verminderen zodat in steden meer ruimte komt voor groen, recreatie en schone vervoersmiddelen. Ook het Klimaatakkoord zet in op autodelen.

Sterkste groei in steden

Evenals voorgaande jaren heeft Utrecht de meeste deelauto’s per 100.000 inwoners en voert Amsterdam de lijst aan als gemeente met de meeste deelauto’s. Voor het eerst heeft Rotterdam een plekje veroverd in de top-10 van autodeelgemeenten. De Maasstad schuift op van de twaalfde naar de negende plek. De sterkste groei is te zien in de vier grote steden. In het algemeen geldt: hoe sterker de verstedelijking, des te meer deelauto’s.

Autodelen blijft groeien

Per 100.000 inwoners zijn vandaag de dag 369 deelauto’s beschikbaar in Nederland. Bij alle vormen van autodelen is het aanbod gegroeid het afgelopen jaar. Business carsharing groeide het snelst, gevolgd door community-based carsharing. Bij deze laatste vorm delen (groepen) bewoners onderling een auto. Alle trends wijzen op een verdere groei van autodelen. (bron: CROW)

Rijkswaterstaat is betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van deze GD. U kunt via het contactformulier contact opnemen met Martien Das voor meer informatie.


Zie ook