Nieuwe studie ‘De multimodale hub en Rijkswaterstaat’

Rijkswaterstaat voerde het afgelopen jaar samen met bureau VenhoevenCS een onderzoek uit naar de ontwikkeling van multimodale hubs in relatie tot het hoofdwegennet dat Rijkswaterstaat beheert. De aanleiding was dat overstappen vanaf het Hoofdwegennet op stedelijke mobiliteit nog een vrij onontgonnen gebied is binnen multimodale mobiliteit. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de overstap op een OV-fiets.

Veranderingen in het mobiliteitssysteem

De studie De multimodale hub en Rijkswaterstaat, een verkenning naar de link tussen het Hoofdwegennet en duurzame stedelijke mobiliteit gaat eerst in op veranderingen die er in het mobiliteitssysteem plaatsvinden. Deze leiden tot steeds meer ketenreizen, waarbij een reiziger in één reis verschillende modaliteiten gebruikt. Dit houdt in dat er overstappunten noodzakelijk zijn, en om die goed te laten werken moeten die overstappunten zo goed mogelijk aansluiten op behoeften van reizigers en op de omgeving van het overstappunt.

Typologie van hubs langs het hoofdwegennet

Onder de locaties waar hubs tot ontwikkeling kunnen komen, zijn ook plekken langs het hoofdwegennet denkbaar, waar de reiziger bijvoorbeeld van auto op de fiets of het stedelijk OV-netwerk kan overstappen. In de studie is in beeld gebracht welke typen ‘hubs’ er langs het hoofdwegennet (inclusief afritten, verzorgingsplaatsen en dergelijke) kunnen ontstaan en hoe deze kunnen passen in het grotere geheel van duurzame mobiliteit.

schematische hub

een schematische hub (bron: De multimodale hub en Rijkswaterstaat)

Hubsagenda

Diverse regio’s van Rijkswaterstaat lopen op dit moment tegen een gebrek aan handelingsperspectief aan als stedelijke regio’s hubs ontwikkelen langs het hoofdwegennet. Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil sterker gaan inzetten op hubs met een ‘hubsagenda’, als uitwerking van de mobiliteitsschets 2040. Daarnaast bereidt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid een onderzoek over hubs voor.

Seminar

In september organiseren we een seminar/webinar, waarin we een programma voor vervolgacties met de hierboven genoemde partijen gaan neerzetten.