Handreiking voor bedrijven

Bedrijven die qua verkeer en vervoer boven een drempelwaarde uitkomen, hebben een zorgplicht vervoermanagement. Dat betekent dat zij de milieugevolgen van het vervoer moeten beperken. De Handreiking vervoermanagement beschrijft mogelijkheden die bedrijven hebben om hun zorgplicht uit te voeren.

Wat is de Handreiking vervoermanagement?

Vervoermanagement moet de milieugevolgen van alle verkeer en vervoer zo veel mogelijk terugdringen. De Handreiking vervoermanagement beschrijft de juridische grondslag en concretiseert de invulling van de zorgplicht. Op de maatregelenlijst zijn de meest voorkomende efficiënte maatregelen opgenomen.

Hoe kan ik deze handreiking inzetten?

Met behulp van de handleiding kun je nagaan of er sprake is van een zorgplicht vervoermanagement. Met de rekenmodellen Goederenvervoer en Personenverkeer en vervoer kun je de huidige situatie in kaart brengen en het effect van besparingsmaatregelen berekenen. Zo kan het helpen bij het opstellen en onderbouwen van een besparingsplan.


Contact

Heb je een vraag over duurzame mobiliteit? Of wil je meedenken? Neem dan contact op met het team Duurzame Mobiliteit. We denken graag mee.