Praktijkvoorbeeld Fietsbeloningsproject B-riders

Met B-Riders wil de provincie Noord-Brabant samen met het bedrijfsleven werknemers van de auto op de fiets krijgen. Fietsende werknemers krijgen daarbij een beloning voor de woon-werkkilometers die ze maken.

B-Riders is een fietsstimuleringsproject waarin deelnemers een beloning krijgen voor het maken van fietskilometers. Daar krijgen ze ook coaching bij. Een speciaal ontwikkelde app registreert alle fietskilometers.

Het project B-Riders werd 4 jaar geleden opgezet in Noord-Brabant als onderdeel van Beter Benutten, waarin rijksoverheid, regio en bedrijfsleven samenwerken. Ook zorgen mobiliteitsmanagementprojecten, zoals het Brabant Mobiliteitsnetwerk en Werkgeversplatform Ons Brabant Fietst, voor actieve promotie van het programma.

B-Riders is in drie tranches ontwikkeld. In startjaar 2013 introduceerde B-Riders een speciaal ontwikkelde app om e-bikers te volgen en hen te belonen op basis van gereden kilometers. In die fase bleek uit onderzoek dat coaching extra stimulerend werkte. In de tweede tranche kreeg iedereen daarom coaching en waren alle fietsers welkom in het programma.

In de derde tranche is de stap gemaakt om de werkgever te laten meebetalen en werkt B-Riders samen met andere projecten om nieuwe innovaties mogelijk te maken. In deze laatste tranche mag nog steeds iedereen meedoen voor punten, maar alleen de werknemers van aangesloten bedrijven krijgen per gereden fietskilometer een financiële beloning. Die beloning is in de loop der tijd flink verlaagd, maar de resultaten blijven even positief.

Figuur 1 Extra effect van coaching tot wel 23% extra spitsritten en 30% dalritten

Figuur 1: Extra effect van coaching: tot wel 23% extra spitsritten en 30% dalritten

Uitvoering

Iedereen in Noord-Brabant kan meedoen aan B-Riders, maar de communicatie richt zich vooral op de grote steden. Kennisinstellingen gebruiken data en informatie uit B-Riders in onderzoeken. Ook is B-Riders gekoppeld aan innovatieve ontwikkelingen bij iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties), bijvoorbeeld om te zorgen dat fietsers vaker en sneller groen licht krijgen.

Resultaat

B-Riders is goed gemonitord en het effect is ook daadwerkelijk aangetoond (zie figuur 1 en 2). De fietsgegevens die B-Riders genereren worden gebruikt om het project te monitoren, nader onderzoek te doen en uiteindelijk fietsbeleid te verbeteren. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is CyclePRINT, een toepassing om de fietsgegevens te visualiseren. Inhoudelijke informatie over deze effecten zijn te lezen in de factsheet Fietsbeloningsprojecten.

Figuur 2 Van de auto naar de fiets

Figuur 2: Van de auto naar de fiets

Aandachtspunten bij inzet elders

B-Riders leverde de volgende inzichten op:

  • een combinatie tussen beloning (om deelnemers over te halen) en coaching (om nieuw gedrag vol te houden) leidt tot duurzame gedragsverandering
  • de community-aanpak werkt
  • werkgevers nemen fietsstimulering steeds serieuzer en voelen verantwoordelijkheid
  • werknemers zijn goede ambassadeurs bij een werkgeversaanpak
  • gedragsverandering vraagt om een lange adem

Enkele adviezen bij de inzet van B-Riders:

  • zorg voor een goed team met de juiste expertise voor ontwerp en uitvoering
  • zet B-Riders zo breed mogelijk in, ook al vallen deelnemers niet precies binnen je doelgroep. Dit zorgt voor een positief imago en benutting van je sociale omgeving (ambassadeurs)
  • zorg voor vernieuwing in het programma, zodat het voor de deelnemers, maar ook voor de uitvoerders, leuk en interessant blijft
  • neem goede monitoring en evaluatie van je project direct mee in je projectopzet, zodat de data vrij gemakkelijk uit het project volgen en je het project kunt verbeteren
  • probeer het project lang(er) in de lucht te houden. Vooral werkgevers haken eerder aan bij een project dat ze kennen en zich al in de praktijk heeft bewezen