Praktijkvoorbeeld In-app notificaties

Bij het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) lokaliseren serviceproviders Innovactory en Be-Mobile weggebruikers die zich rondom een (komende) hinderpiek bevinden. Gebaseerd op hun locatie krijgen deze weggebruikers zowel voor als tijdens de hinderpiek een bericht op hun mobiele telefoon waarin de wegwerkzaamheden worden aangekondigd.

De weggebruikers ontvangen de berichten via de app TimesUpp (Innovactory) of Flitsmeister (Be-Mobile). De inhoud van dit bericht is afhankelijk van de locatie en de wegwerkzaamheden. Een link in de in-app notificaties geeft de mogelijkheid naar het online bezoekerscentrum SAA te gaan. Hier wordt achtergrondinformatie gegeven over de wegwerkzaamheden en alternatieve routes.

Aanleiding en doel

Het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere wordt uitgebreid. Om de hinder tijdens deze wegwerkzaamheden zo veel mogelijk te beperken, zet SAA sinds 2014 ook in-app notificaties in. Het projectteam doet dit volgens het principe van ‘locatiegebaseerd waarschuwen’. Dit is een interessante samenwerking tussen overheid en marktpartijen. Met de inzet wil SAA zoveel mogelijk weggebruikers voor vertrek gericht informeren over de wegwerkzaamheden. Hierdoor kunnen zij voorbereid op weg gaan en slimme keuzes maken.

Bereik en effect

Het meetbaar bereik is wisselend, maar loopt bij inzet op een drukke SAA-corridor als de A9 of A1 al snel op tot meer dan 50.000 unieke gebruikers. Ongeveer 10% klikt ook door naar de achtergrondinformatie.

SAA deed een aantal pilots om ook het effect van de in-app notificaties op de verkeersdrukte te bepalen (het opvolggedrag). Het meten van dit effect is lastig. Maar dit geldt ook voor het effect van een meer traditionele vanAnaarBeter-krantenadvertentie. Ook daarvan is niet bekend hoeveel mensen het advies opvolgen.

Aandachtspunten

  • Zorg voor draagvlak binnen het project: de inzet van marktpartijen is voor veel overheden nog nieuw en kan voor weerstand zorgen.
  • Interne afstemming is noodzakelijk: de inzet van in-app notificaties is een combinatie van communicatie, verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement.
  • Zorg voor maatwerk: iedere hinderpiek is anders. Voor een effectieve inzet van in-app notificaties moet er steeds afstemming zijn tussen overheid en marktpartijen.
  • Begin op tijd. Hou bij een eerste keer in ieder geval rekening met een paar maanden voorbereidingstijd (creëren van draagvlak, het inkoopproces en het correct inzetten).
  • Manier van uitvragen: bij SAA wordt deze maatregel vanuit het project uitgevraagd. Bij andere projecten biedt de aannemer de in-app notificaties aan in de aanbesteding.
  • Wees altijd 100% correct: het is belangrijk dat de informatie die wordt verstuurd ook precies klopt, anders bestaat de kans dat de ontvangers afhaken.
  • Zet geen in-app notificaties in bij hinder in een gebied waar weinig weggebruikers bereikt kunnen worden (dekkingsgraad).
  • Verkeersveiligheid: er is discussie rondom smartphonegebruik in het verkeer. De overheidscampagne ‘appen op een P’ is daar een voorbeeld van. Hou hier bij de inzet van deze maatregel rekening mee. Flitsmeister stuurt een in-app notificatie bijvoorbeeld pas bij aankomst op een bestemming.
  • On-trip informeren: je kunt in-app notificaties ook inzetten bij het attenderen op een nieuwe of tijdelijke wegsituatie. Dan is het belangrijk dat de weggebruiker de berichten in-car krijgt. Flitsmeister ontwikkelde daarvoor de techniek van gesproken berichten.

Maatregel breder inzetbaar?

In-app notificaties worden inmiddels al bij verschillende andere projecten ingezet. Ervaring bij SAA leerde dat de maatregel voornamelijk werkt bij hinder op het hoofdwegennet en in drukke gebieden van gemeentelijke of provinciale wegbeheerders. Bij de keuze voor in-app notificaties is de belangrijkste vraag of het mogelijk is gericht grote groepen mensen te bereiken.

De markt is binnen dit thema volop in beweging. De mogelijkheden met de inzet van dit soort in-app notificaties zullen ook steeds groter worden. Bij inzet voor een nieuw project, is het slim om deze ontwikkelingen eerst te inventariseren aan de hand van de doelen en randvoorwaarden binnen het project.


Meer informatie en advies

Voor meer informatie en advies over mobiliteitsmanagement en het beïnvloeden van reiskeuzegedrag kunt u contact opnemen met het steunpunt mobiliteitsmanagement van WVL.