Praktijkvoorbeeld Beter beeld van weggebruiker

Om de hinder tijdens de wegwerkzaamheden tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA) zoveel mogelijk te beperken, zijn door Rijkswaterstaat verschillende innovatieve maatregelen ingezet. De inzet van Livecrowd is hier een voorbeeld van.

Livecrowd is een dienst die reizigers via Facebook, Twitter en WhatsApp een persoonlijk reisadvies verstrekt rekening houdend met actuele wegwerkzaamheden en verkeershinder.

Livecrowd werkt via advertenties op social media. Dit gebeurt op basis van geofencing waarbij mensen die in het gebied van de werkzaamheden zijn, ‘getarget’ worden. Deze mensen krijgen op basis van hun locatie een bericht op hun socialemediatijdlijn over de werkzaamheden en een link om Livecrowd te gebruiken via bestaande socialemediaplatforms. Een aparte app installeren is dus niet nodig om gebruik te maken van de dienst. Livecrowd is zowel pre-trip als on-trip te gebruiken.

Wanneer je als reiziger Livecrowd wilt gebruiken, wordt eerst de vraag gesteld of je op dat moment bestuurder bent of niet, om op die manier gebruik als bestuurder tijdens het autorijden te voorkomen. Vervolgens kan je kiezen of je via Facebook, Twitter of Whatsapp wilt communiceren en kun je je vraag stellen.

Kortom: Livecrowd geeft persoonlijk reisadvies en antwoord op vragen tijdens een hinderweekend. Dit zijn geen automatisch gegenereerde antwoorden, mensen van Livecrowd geven de antwoorden. Hierdoor konden de antwoorden tijdens het hinderweekend gemakkelijk worden bijgestuurd, afhankelijk van de hinder die ontstond.

Aanleiding en doel

Het doel van de inzet van Livecrowd bij een hinderweekend is om een grotere en andere doelgroep te bereiken, bovenop de doelgroepen die al werden bereikt via pushberichten, eigen socialemediakanalen en andere informatievoorzieningen. Livecrowd wordt gebruikt als aanvullende maatregel, bovenop andere mobiliteitsmanagementmaatregelen.

Bereik en effect

Bij SAA is Livecrowd ingezet bij meerdere hinderweekenden. In het eerste hinderweekend (10-12 maart 2017) bereikte Livecrowd 141.635 unieke devices. Bovendien zijn 775 berichten verzonden via WhatsApp in 227 chats en zijn er 82 Twitterberichten verzonden.

In het tweede hinderweekend, waarbij Livecrowd 4 dagen is ingezet, zijn 112 Twitterberichten verstuurd en 298 WhatsApp gesprekken geweest. De Twittergesprekken zijn in totaal door ongeveer 225.000 gebruikers bekeken. Er was een duidelijke groei in het bereik in het eerste en in het tweede weekend.

De kosten voor de inzet van Livecrowd voor een hinderweekend lagen ongeveer rond de €15.000. Daarbij kan opgemerkt worden dat deze inzet een pilot betrof waarin nog ontwikkelkosten zaten.

Aandachtspunten

  • Maak vooraf duidelijke afspraken over wanneer Livecrowd actief zal zijn, met welk doel, welke vragen worden verwacht en wat er nodig is.
  • Voorwaarde voor succes is afstemming met de 0800-lijn, interne communicatiemedewerkers en de verkeersmanagers van Rijkswaterstaat.
  • Het is van grote meerwaarde als Livecrowd fysiek op locatie bij de verkeers- en communicatiemanagers zit tijdens het hinderweekend. Korte lijnen werken het beste.
  • Bij de inzet van Livecrowd moet rekening gehouden worden met het veiligheidsaspect rondom smartphonegebruik in de auto.

Maatregel breder inzetbaar?

Van oorsprong was Livecrowd een dienst die werd ingezet bij evenementen, maar het verovert steeds meer zijn plek in de communicatie richting weggebruikers bij wegwerkzaamheden. Livecrowd kan het beste worden ingezet bij een aantal achtereenvolgende hinderweekenden, omdat het opstartproces relatief veel tijd kost.

Was de inzet bij SAA ook voor Brandmkrs nog een pilot, nu wordt het instrument op verschillende plekken in Nederland ingezet bij wegwerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld bij de Rijnlandroute. Het is nu ook mogelijk om de dienst voor een langere periode in te zetten. Daarnaast zet Brandmkrs steeds vaker camerabeelden en verduidelijkende filmpjes in, waardoor berichten op Twitter en Facebook beter worden bekeken.