Praktijkvoorbeeld IJmondverkeer.nl

De website ijmondverkeer.nl werd ontwikkeld om reizigers tijdens de renovatie van de Velsertunnel te informeren over actuele reistijden en mogelijke alternatieve routes in de IJmond-regio. De reisinformatie op de website werd getoond voor routes naar veel bezochte plaatsen zoals het centrum van IJmuiden of Beverwijk.

Daarnaast konden bedrijven de website op maat aanvragen. Zij hadden zo de mogelijkheid om belangrijke routes, specifiek per doelgroep, weer te laten geven en dit via hun eigen communicatiekanalen te verspreiden (eigen website, intranet, schermen bij ingang enzovoorts). Uniek aan de website is dat de weergegeven reisinformatie zich op 15 april 2016 (toen de tunnel dichtging) automatisch aanpaste aan de nieuwe wegsituatie met het tijdelijke wegennet dat was aangelegd voor de sluiting van de Velsertunnel.

Aanleiding en doel

De Velsertunnel werd vanaf 15 april 2016 negen maanden volledig afgesloten voor verkeer. Om de regio IJmond bereikbaar te houden, legde Rijkswaterstaat in de regio een tijdelijk wegennet aan. Om weggebruikers en omgevingspartijen zo goed mogelijk te informeren over de mogelijke (nieuwe) routes en bijbehorende actuele reistijden, werd de website ijmondverkeer.nl ontwikkeld. Met name bij het bedrijfsleven, transporteurs en publiekstrekkende locaties in de IJmond-regio was hier grote behoefte aan.

Rijkswaterstaat kon met de ontwikkeling van deze maatregel met zekerheid toezeggen dat er meteen na het sluiten van de Velsertunnel correcte reisinformatie in de regio beschikbaar kwam. Hier was de markt in 2016 nog niet toe in staat. Bestaande reisinformatiediensten konden daarmee (nog) niet aan de vraag vanuit de regio voldoen.

Bereik en effect

Meetbaar bereik:

Meer dan 150 bedrijven vroegen de website op maat aan. Een deel hiervan implementeerde de website vervolgens op bijvoorbeeld hun eigen website, in nieuwsberichten en op schermen bij de planningsafdeling van transportbedrijven. Ook is de website via lokale media verspreid onder de inwoners van de regio IJmond.

Meetbaar effect:

Via Google Analytics is een effectmeting uitgevoerd op basis van het aantal pageviews (let op: weergaven op bijvoorbeeld schermen of een ‘iframe’ geïntegreerd in een website zijn niet meegenomen):

  • vlak na de sluiting van de Velsertunnel: 6.500 unieke views per dag
  • geleidelijk afgenomen tot enkele honderden per dag
  • totaal aantal unieke gebruikers: meer dan 45.000

Overig effect:

Mede door de ontwikkeling en inzet van deze maatregel is het draagvlak voor de werkzaamheden aan de Velsertunnel sterk verhoogd en is de oorspronkelijke weerstand omgebogen naar een positief meedenkende houding van de stakeholders. Ook konden weggebruikers in de regio op een laagdrempelige manier ‘wennen’ aan de complexe tijdelijke infrastructuur.

Aandachtspunten

  • Draagvlak: betrek de omgeving bij de ontwikkeling van de website om ervoor te zorgen dat de website aansluit bij hun wensen. Dit vergroot de kans dat zij de website ook echt gaan gebruiken en de informatie gaan toepassen in de communicatie richting hun eigen doelgroepen.
  • Verspreiding informatie: promoot de website via de bestaande lokale kanalen in plaats van via Rijkswaterstaat. Lokale branding zorgt namelijk voor meer herkenning bij potentiële gebruikers.
  • Ontwikkeling: de ontwikkeling van ijmondverkeer.nl is ingekocht bij drie specialistische partijen: Innovactory verzorgde de front-end, Simacan de back-end en TomTom zorgde voor Floating Car Data. Let op dat de afstemming van de raakvlakken tussen deze partijen goed is.
  • Inkoop: het inkopen van reisinformatie als mobiliteitsmaatregel is (nog) niet gewoon bij Rijkswaterstaat. Besteed daarom extra aandacht aan het inkoopproces en plan dit ruim van tevoren in.
  • Maatwerk: ieder project is anders. Weeg daarom steeds af welke reisinformatie-oplossingen je kiest. De unieke tijdelijke infrastructuur rond de Velsertunnel maakte de ontwikkeling van ijmondverkeer.nl een logische en effectieve maatregel maar dat is zeker niet in alle gevallen zo.
  • Markt versus overheid: Rijkswaterstaat koos in het specifieke geval van de afsluiting van de Velsertunnel en het tijdelijke wegennet voor het zélf laten ontwikkelen van ijmondverkeer. nl. Dit is een uitzondering op de regel. Weeg daarom bij ieder project af of dit noodzakelijk en te verantwoorden is. Daarnaast gaat de marktontwikkeling op het gebied van reisinformatie snel. Monitor die goed en bekijk altijd eerst wat de markt kan bieden.
  • Praktijkvoorbeeld Aanpassing (online) kaarten bij tijdelijke aanpassingen aan wegennet bij renovatie Velsertunnel: er is een duidelijke relatie met de maatregel beschreven in het praktijkvoorbeeld over het aanpassen van bestaand kaartmateriaal. Het proces van het treffen van deze twee maatregelen liep synchroon en de (on)mogelijkheden aan de zijde van de markt waren weer belangrijke argumenten voor de ontwikkeling van ijmondverkeer.nl. Ook in het maatregelenpakket van het project vulden de beide maatregelen elkaar aan.

Maatregel breder inzetbaar?

Deze maatregel is niet direct 1 op 1 te kopiëren of breder inzetbaar omdat de afsluiting van de Velsertunnel inclusief het tijdelijke wegennet een unieke situatie was. Doordat het wegennet zo drastisch veranderde, was het in 2016 nog niet mogelijk zo’n type maatregel volledig aan de markt over te laten. Er is in dit specifieke geval gekozen om eenmalig zelf de website te ontwikkelen.


Meer informatie

Voor meer informatie en advies over de keuze voor bepaalde mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen kunt u contact opnemen met het steunpunt mobiliteitsmanagement van Rijkswaterstaat WVL.