Praktijkvoorbeeld Narrowcastingschermen

Bij de ingangen, uitgangen en lobby’s van drukbezochte locaties in het SAA-projectgebied (ziekenhuizen, evenementenlocaties, grote winkels en grote bedrijven), heeft Rijkswaterstaat reisinformatieschermen (ook wel narrowcastingschermen) opgehangen.

Op deze narrowcastingschermen werd door marktpartij VerkeersInformatieDienst (VID) de volgende, specifiek op de locatie afgestemde, informatie geleverd en getoond:

 • de autoreistijden naar belangrijke snelwegknooppunten vanaf de betreffende locatie
 • grafische file-informatie die aangeeft hoeveel vertraging er op welke wegen optreedt
 • alle belangrijke actuele en geplande wegwerkzaamheden binnen de SAA-regio
 • de vertrektijden vanaf het in de buurt aanwezige openbaar vervoer
 • de weersverwachting met buienradar

Aanleiding en doel

Het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere wordt uitgebreid. Om de doorstroming op SAA-trajecten te verbeteren, helpen de narrowcasting-schermen reizigers op locaties in de SAA-regio op een laagdrempelige manier om slimme keuzes te maken. De reisinformatie zorgt ervoor dat zij hun tijdstip van vertrek en route zo efficiënt mogelijk (kunnen) kiezen. In sommige gevallen kan de informatie ook leiden tot een slimme keuze voor een ander vervoermiddel. Daarnaast was het doel om zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor de SAA-werkzaamheden bij verschillende omgevingspartijen door ze deze narrowcastingschermen met informatie aan te bieden.

Bereik en effect

Op vijftien locaties zijn narrowcastingschermen opgehangen. Het aantal mensen dat naar de narrowcastingschermen keek en vervolgens hun reiswijze aanpaste, is lastig te meten en daarom niet bekend. Wel is er geprobeerd om het effect bij één locatie (Academisch Medisch Centrum in Amsterdam) te meten met een gebruikersenquête. Dat leverde de volgende resultaten op:

bij passeren naar de informatie op de narrowcastingschermen:
percentage kijkgedrag
22% kijkt nooit
32% kijkt zelden
30% kijkt soms
11% kijkt meestal
6% kijkt altijd

Heeft de getoonde informatie op de narrowcastingschermen gevolgen voor het reisgedrag van de reiziger?

gevolgen voor het reisgedrag
Reisgedrag Nee Soms Vaak
De reiziger kiest een andere vervoerwijze 85% 14% 1%
De reiziger kiest een andere route 69% 29% 2%
De reiziger kiest een ander tijdstip 74% 25% 1%

Neveneffect van de schermen zijn de positieve reacties van bedrijven en locaties waar de schermen hingen. Dit droeg bij aan het draagvlak voor het SAA-programma.

Aandachtspunten

 • Afstemming bedrijven: een goede afstemming met de locaties is nodig zodat hun wensen meegenomen worden in de ontwikkeling van de maatregel. Zo kan er draagvlak ontstaan bij de locaties voor het ophangen van de narrowcastingschermen.
 • Inspanning bedrijf: ophangen van de narrowcastingschermen moet voor de locaties met zo weinig mogelijk moeite gepaard gaan.
 • Juistheid informatie: het is belangrijk om goede afspraken te maken met marktpartijen (dataleveranciers) over de informatie die getoond wordt. En uiteraard moet het inhoudelijk altijd kloppen.
 • Bereik: narrowcastingschermen kunnen het best ingezet worden bij bedrijven en publiekstrekkende locaties met een groot bereik. De drempelwaarde die gekozen is in het SAA-project zijn bedrijven met minstens 500 medewerkers.
 • Samenwerking: bij de implementatie voor SAA zorgde Rijkswaterstaat voor de schermen, serviceprovider VID voor de realtime reisinformatie op de schermen en de locaties voor een goede plek voor het scherm, de stroom- en een internetverbinding.
 • Begin op tijd: de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen, het correct krijgen van de reisinformatie en het werkend krijgen van de schermen op de locaties zijn tijdrovende processen. Denk bijvoorbeeld aan het interne inkoopproces en afstemming binnen de betreffende locaties.

Maatregel breder inzetbaar?

Bij projecten van Rijkswaterstaat en andere overheden kunnen narrow-castingschermen ingezet worden. De narrowcastingschermen uit dit voorbeeld zijn rond 2012-2013 opgehangen en tegenwoordig eigenlijk alweer wat verouderd. Verschijningsvormen via de smartphone lijken dan ook beter bij de huidige tijd te passen. Toch kunnen opvallende schermen met goede actuele reisinformatie, bij grote bedrijven of publiekstrekkende locaties rond een project dat hinder veroorzaakt, zeker nog meerwaarde hebben. Al was het maar om bewustzijn bij de reiziger te creëren en het draagvlak bij de locaties te vergroten.


Meer informatie

Voor meer informatie en advies over mobiliteitsmanagement en het beïnvloeden van reiskeuzegedrag kunt u contact opnemen met het steunpunt mobiliteitsmanagement van Rijkswaterstaat WVL.