Praktijkvoorbeeld Slimme Kaart Maastricht

De Slimme Kaart is een online kaart die bij de ombouw van de A2 Maastricht is ingezet om forenzen en bezoekers in Maastricht beter te informeren. De Slimme Kaart is een op Google Maps gebaseerde kaart, te vinden op maastrichtbereikbaar.nl. Op de Slimme Kaart kan de reiziger vóór vertrek kiezen wat voor hem de beste manier van reizen is.

Door eenvoudig opties aan te klikken, laat de Slimme Kaart zien wat de mogelijkheden zijn van auto, openbaar vervoer en fiets. Ook toont de kaart actuele (reis)informatie die de gebruiker naar believen kan aan- of uitzetten. Hieronder volgt voor auto, ov en fiets een overzicht van deze informatie:

overzicht informatie in de Slimme Kaart
Auto Openbaar vervoer Fiets
Parkeerplaatsen Stations Fietsenstallingen
Parkeerzones Werkzaamheden Fietsvrije zones
Motorstallingen OV-fietspunten
Drukte op de weg Wegwerkzaamheden
Wegwerkzaamheden
Centrumgebied

Een extra functie van de Slimme kaart is dat deze op een eigen website kan worden geïntegreerd, inclusief eigen voorkeuren en zoomgebied. Dit helpt bijvoorbeeld bedrijven bij het informeren van hun werknemers (of andere doelgroepen) via hun eigen web- of intranetsite.

Aanleiding en doel

Maastricht Bereikbaar is onder andere opgericht om meer verkeersinformatie en mobiliteitsadviezen te communiceren naar de weggebruiker tijdens de ombouw van de A2 door Maastricht. De drukke A2 liep voorheen dwars door de stad, wat veel overlast met zich meebracht. Daarom is in 2010 gestart met de aanleg van de Koning Willem-Alexandertunnel, die eind 2016 is opgeleverd.

De tunnel zorgt ervoor dat de A2 tussen de Geusselt en knooppunt Europaplein niet langer een fysieke barrière in de stad vormt. De bereikbaarheid en leefbaarheid van Maastricht verbeteren en er is een betere doorstroming op de A2.

Voor Maastricht Bereikbaar, het samenwerkingsverband tussen overheden, bedrijfsleven en mobiliteitsaanbieders in en rond Maastricht, vormde de aanleg van de Koning Willem-Alexandertunnel en verwachte overlast aanleiding om verschillende verkeers- en mobiliteitsmaatregelen te nemen.

Eén daarvan was de Slimme Kaart. Door actuele en persoonlijke pre-trip informatie te geven aan forenzen en bezoekers, kunnen zij beter voorbereid op reis en daarmee slimme keuzes maken om Maastricht te bereiken. Inmiddels wordt de Slimme Kaart gevuld met wegwerkzaamheden stadsbreed en belangrijke regionale wegen rondom Maastricht. De tool vormt een vast onderdeel voor het reisadvies rondom diverse wegwerkzaamheden en infrastructurele projecten.

Bereik en effect

Per maand raadplegen meer dan 13.000 websitebezoekers de Slimme Kaart. Dit geldt zowel voor 2015 en 2016 (in 2014 lag dit aantal nog 76% lager). Vanwege de toename van het aantal werkzaamheden is de Slimme Kaart steeds actiever ingezet als communicatietool en gebruikt in campagnes. Daarnaast zijn de mogelijkheden van de kaart doorontwikkeld en is de vindbaarheid van de website verbeterd.

Aandachtspunten

  • Klein starten en doorontwikkelen: de Slimme Kaart is klein gestart en het aantal functionaliteiten wordt nog steeds uitgebreid. Hiermee kon de Slimme Kaart snel worden gelanceerd en steeds verder uitgebreid volgens de wensen van gebruikers. Ook is de kaart steeds aangepast aan ontwikkelingen uit de markt. De ontwikkeling gaat verder: zo kan de gebruiker straks persoonlijke voorkeuren aangeven en opslaan.
  • Landelijke data-ontwikkelingen: naast de bereikbaarheids-doelstellingen is het ook altijd het doel geweest om verschillende data-ontwikkelingen uit het programma Beter Benutten direct te implementeren in de Slimme Kaart. Denk hierbij aan actuele data bij wegwerkzaamheden en meer recent actuele parkeerdata die beide beschikbaar zijn gekomen via een open data platform.
  • Behoefte reiziger: blijf redeneren vanuit de behoefte van de gebruiker. Deze wil altijd zelf de keuze kunnen maken welke informatie hij ziet of juist niet. Met de verschillende kaartlagen kan iedere gebruiker de kaart op maat instellen. De kans dat de gebruiker de volgende keer terugkomt bij de Slimme Kaart is hiermee groter dan bij een meer algemene kaart.
  • Houd de ontwikkeling simpel: voor het bouwen van de Slimme Kaart is geen specialistisch bedrijf ingezet. Een kwalitatief goede webbouwer kan een dergelijke kaart ontwikkelen, met de juiste databronnen en de kaart zelf als belangrijkste input.
  • Zoek aansluiting met Smart Mobility-ontwikkelingen. Zo kijkt Maastricht Bereikbaar momenteel hoe de huidige ontwikkelingen vanuit Talking Traffic ook geïmplementeerd kunnen worden in de volgende versie van de Slimme Kaart.

Maatregel breder inzetbaar?

Het is altijd het doel geweest de Slimme Kaart zo te ontwikkelen dat deze breder inzetbaar is dan alleen voor Maastricht en omgeving. Het principe staat en ook andere regio’s kunnen hier nu gemakkelijk gebruik van maken. Belangrijk hierbij is dat Maastricht Bereikbaar bewust de aansluiting zocht bij de landelijke Smart Mobility-innovaties en de databronnen via de landelijke open data-standaarden ontsloot op de Slimme Kaart. Ook is de website door een ‘normale’ webbouwer ontwikkeld, dus dit hoeft geen belemmering te zijn voor de ontwikkeling elders.


Zie ook

Meer informatie en advies

Voor meer informatie en advies over mobiliteitsmanagement en het beïnvloeden van reiskeuzegedrag kunt u contact opnemen met het steunpunt mobiliteitsmanagement van WVL.