Publicaties Routeradar

Deze publicatielijst heeft betrekking op alle publicaties die op de webpagina’s (versie 2021) van de meest recente Routeradar genoemd of beschreven worden. De focus van deze website ligt grotendeels op de monitoring van ’Duurzame Energiedragers in Mobiliteit (DEM)’ en op de monitoring van het Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP) Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem (D+). Beide zijn gebaseerd op het Klimaatakkoord.

De lijst bevat ook een aantal publicaties die worden genoemd in de factsheets energiedragers wegvervoer. De  vergelijkende factsheets maken relevante delen uit de Routeradars, aangevuld met nieuwe gegevens over praktijkemissies, toegankelijk voor private en publieke inkopers van wegvoertuigen.

Zowel de pagina’s op de website als alle ingevoegde documenten zijn zoveel mogelijk digitaal toegankelijk gemaakt voor mensen met een functionele beperking.