In de praktijk

Rijkswaterstaat werkt met andere overheden en wegbeheerders aan de overgang naar een duurzaam mobiliteitssysteem. Speerpunten zijn: vermindering van verplaatsingen, verandering van vervoermiddel en vergroening van vervoermiddelen. Wij spelen in de praktische invulling daarvan een centrale rol. We vertalen doelstellingen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar concrete plannen en projecten en faciliteren een scala aan projecten. Ook zijn we een kennisportaal op het gebied van duurzame mobiliteit.

Contact

Heb je een vraag over duurzame mobiliteit? Of wil je meedenken? Neem dan contact op met het team Duurzame Mobiliteit.

Lokale aanpak

Rijkswaterstaat kijkt met regionale partners naar de mogelijkheden op het gebied van duurzame mobiliteit. De uitgangspunten kunnen per regio verschillen. In de ene regio ligt de nadruk op verlichting van de filedruk. Een andere regio focust op verduurzaming van het vrachtverkeer of inzetten van slimme technieken om duurzame mobiliteit te bevorderen. Door in en met de regio samen te werken, verankeren we duurzame mobiliteit in het beheer en onderhoud van de Nederlandse hoofd(vaar)wegen.

Wat doet Rijkswaterstaat?

Binnen de eigen organisatie voert Rijkswaterstaat actief beleid op het gebied van duurzame mobiliteit. Bijvoorbeeld door verduurzaming van het eigen wagenpark, stimulering van de fiets als alternatief vervoermiddel, duurzame inkoop en duurzame brandstof voor de eigen vloot.