In de praktijk

Rijkswaterstaat werkt met andere overheden en wegbeheerders aan de overgang naar een duurzaam mobiliteitssysteem. Facetten hierbinnen zijn: verminderen van verplaatsingen, veranderen van vervoermiddel en vergroenen van vervoermiddelen. Ook zijn we een kennisportaal op het gebied van duurzame mobiliteit.

Lokale aanpak

Om de doelen te bereiken is samenwerken met anderen belangrijk. Samen met regionale partners kijken we naar de mogelijkheden op het gebied van duurzame mobiliteit. Elke regio is namelijk anders. In de ene regio ligt de nadruk op het verminderen van files en het verbeteren van de bereikbaarheid. Een andere regio kijkt meer naar haar aandeel in het verduurzamen van het regionale goederenvervoer. Door in en met de regio's samen te werken aan duurzame mobiliteit, leren we wat er nodig is voor het beheer en onderhoud van de Nederlandse hoofd(vaar)wegen.

Contact

Heb je een vraag over duurzame mobiliteit? Of wil je meedenken? Neem dan contact op met het team Duurzame Mobiliteit.

Wat doet Rijkswaterstaat?

Binnen de eigen organisatie voert Rijkswaterstaat actief beleid op het gebied van duurzame mobiliteit. Bijvoorbeeld door verduurzaming van het eigen wagenpark, stimulering van de fiets als alternatief vervoermiddel, duurzame inkoop en duurzame brandstof voor de eigen vloot.