Aan de slag

De ontwikkeling naar duurzame mobiliteit is een zoektocht die vraagt om een andere blik. Kijken naar de losse onderdelen van een mobiliteitssysteem én naar hun samenhang. Dit moet in de dagelijkse praktijk handen en voeten krijgen. Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontwikkelde verschillende instrumenten om je daarbij te ondersteunen.

Handvatten voor de praktijk

Duurzame mobiliteit is continu in ontwikkeling. Het is soms een kwestie van vallen en opstaan en leren door te doen. Maar je hoeft niet altijd het wiel opnieuw uit te vinden. Rijkswaterstaat heeft veel kennis over en ervaring met allerhande aspecten van duurzame mobiliteit. Die informatie is beschikbaar in handige instrumenten, gesprekswijzers en handreikingen. Zo kom je goed beslagen ten ijs.

Contact

Heb je een vraag over duurzame mobiliteit? Of wil je meedenken? Neem dan contact op met het team Duurzame Mobiliteit.

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat faciliteert en loopt mee met verschillende projecten en programma’s over duurzame mobiliteit. Dat levert ons veel praktische kennis op. Die kennis en expertise verzamelen en ontsluiten we, zodat iedereen daarvan kan profiteren. En dit kan gebruiken bij ontwikkeling van zijn eigen instrumenten en projecten.