Rijkswaterstaat werkt al jaren succesvol aan een vlotte en veilige doorstroming op de weg en het water. De CO2-uitstoot van al die verplaatsingen heeft negatieve impact op het klimaat. De stikstofuitstoot, het geluid en het ruimtegebruik beïnvloeden de leefomgeving. Het mobiliteitssysteem draait allang niet meer alleen om bereikbaarheid over de weg. Slimme en schone mobiliteit is minstens zo belangrijk. Rijkswaterstaat speelt als beheerder van het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet  een belangrijke rol in de overgang naar een duurzaam mobiliteitssysteem.

Op deze website vind je alle benodigde informatie: praktijkvoorbeelden, handvatten en instrumenten en beleidsinformatie. Ook is de website een naslagwerk voor alle rapporten en documenten rondom duurzame mobiliteit.

Contact

Heb je een vraag over duurzame mobiliteit? Of wil je meedenken? Neem dan contact op met het team Duurzame Mobiliteit. We denken graag mee.

Gesprekswijzer

De Gesprekswijzer Duurzame Mobiliteit helpt om duurzame mobiliteit concreet te maken in MIRT-trajecten en ondersteunt bij de beoordeling van voorgenomen maatregelen.