Video 'Hoe maakt Rijkswaterstaat werk van duurzame mobiliteit'

video: Video duurzame mobiliteit

VOICE-OVER: Het klimaat verandert. En met een samenleving die op volle kracht draait, staat de leefbaarheid steeds meer onder druk. Om vrij te kunnen blijven bewegen, moeten we schoner en efficiënter gaan reizen. Om duurzame mobiliteit mogelijk te maken, worden er andere eisen gesteld aan de wateren en wegen die Rijkswaterstaat beheert. In deze video leggen we uit hoe Rijkswaterstaat werk maakt van duurzame mobiliteit.

(Het beeld wordt groen met een animatie van vervoersmiddelen. Beeldtekst: Laadinfra op verzorgingsplaatsen. Gerben Passier en Sten Heijnis.)

OPGEWEKTE JINGLE

GERBEN PASSIER: De CO2-uitstoot moet omlaag, ook van mobiliteit.
Je zult in de toekomst steeds meer elektrische voertuigen op de weg zien, zowel personen- als vrachtauto's. Daarom hebben we meer laadpunten nodig, ook langs de snelweg. We kunnen bijdragen aan de transitie naar duurzame mobiliteit door te zorgen voor voldoende snelladers langs die snelwegen.

(Sten)

HEIJNIS: Rijkswaterstaat kan met haar ruimte langs snelwegen een bijdrage leveren aan het opwekken van wind- en zonne-energie.
Om deze energie aan het stroomnet te kunnen leveren, zijn elektriciteitskabels nodig. Als we dit slim combineren, dan hoeven er minder kabels de grond in en daarmee kunnen de maatschappelijke kosten omlaag.

(Beeldtekst: Verduurzaming scheepvaart. Evelien Korbee en Anja van der Sluijs:)

OPGEWEKTE JINGLE

EVELIEN KORBEE: Bij het verduurzamen van de mobiliteit kijken we best wel snel naar wegvervoer, personenvervoer en logistiek over weg, maar scheepvaart is ook heel belangrijk. Als we het hebben over de
CO2-uitstoot, is deze sector verantwoordelijk voor ongeveer
2,5 procent van de mondiale uitstoot. Daarnaast heeft de sector te maken met schadelijke luchtemissies.
ANJA VAN DER SLUIJS: Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat we vlot en veilig over onze vaarwegen kunnen varen, nu en in de toekomst.
Daarom denken we na over hoe deze sector schoner kan. Daar moeten we niet te lang mee wachten, want anders halen we onze klimaatdoelstellingen niet.

(Een schip vaart over de Maas.)

KORBEE: Ook wij dragen ons steentje bij. Zo kijken we onder andere naar het verduurzamen van de Rijksrederij. De Rijksrederij heeft zo'n honderd schepen in beheer. En deze vloot is samen verantwoordelijk voor dertig procent van de uitstoot van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
KORBEE: Zo draaien we pilots met het varen op batterijen, groene waterstof en methanol en kijken we ook hoe we het voor anderen mogelijk kunnen maken om duurzamer te varen. Zo kijken we naar walstroomvoorzieningen op rijksligplaatsen. Dat is ten behoeve van een duurzamere vorm van energievoorziening voor schepen aan boord.

(Het beeld wordt groen met een animatie van vervoersmiddelen. Beeldtekst: Multimodale hubs.)

ALAN HOEKSTRA: Je ziet dat steden steeds meer verdichten en tegelijkertijd willen we dat ze ook veilig, leefbaar en bereikbaar blijven. Daarom is het goed om slim en flexibel na te denken over mobiliteit. Dus gebruik van openbaar vervoer, fiets en deelmobiliteit kan enorm helpen.
ANNEMIEK TROMP: Rijkswaterstaat wil dat wij in Nederland vlot en veilig reizen. Veel wegen die wij beheren, grenzen aan de steden.
Dat betekent dat wij voor de nationale bereikbaarheid en de lokale leefbaarheid veel zullen moeten gaan ontwikkelen.
HOEKSTRA: Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van multimodale hubs. Dat zijn plekken waar je kunt overstappen. Het liefst willen we als Rijkswaterstaat dat de hubs eigenlijk nog buiten de stadsranden zijn gesitueerd zodat je het verkeer op de ring ook niet te veel laat toenemen.
TROMP: Dat betekent dat er nieuwe faciliteiten moeten komen voor bijvoorbeeld het laden van elektrische fietsen of de auto. Maar ook wellicht voor de toekomst.

RUSTIGE MUZIEK

Het is natuurlijk bij uitstek een onderwerp dat heel veel samenwerking vergt tussen heel veel partijen en je ziet dat er momenteel ook heel veel initiatieven al zijn voor hubs. We zijn nu met elkaar aan het kijken van: ja, wie kan welke rol het beste invullen? En ondertussen doen we ook heel veel kennis op.

(Alan loopt langs auto's in een parkeergarage.)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Zo maakt Rijkswaterstaat werk van duurzame mobiliteit.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rwsduurzamemobiliteit.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2021.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG