Verminderen

Verminderen van verplaatsingen is een van de speerpunten van duurzame mobiliteit. Hierdoor verkleint de vraag naar mobiliteit. Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet te verduurzamen of duurzaam op te wekken.

Uitdagingen

Verminderen van de mobiliteit draait grotendeels om gedragsverandering. Van individuele mensen, maar ook van (lokale) overheden en bedrijven. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om meer thuis te werken, waardoor minder verplaatsingen nodig zijn. Als in een stad alle voorzieningen op 10 minuten loopafstand zijn, hebben inwoners minder reden om te kiezen voor verplaatsing met een vervoermiddel. Vermindering van vrachtvervoer is te bereiken door meer lokaal te produceren en goederen direct te leveren, in plaats van allerlei tussen-warehouses te gebruiken.

Wat doet Rijkswaterstaat?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de fiets een prominentere plek geven in haar bereikbaarheidsbeleid. Rijkswaterstaat benut kansen voor de fiets bij het onderhouden en uitbreiden van het hoofdwegennet. Zo wordt de fiets een comfortabel alternatief en kan het een deel van de auto’s vervangen. Ook zijn we onderdeel van de Tour de Force, een samenwerking die zich inzet voor een sterker fietsbeleid. Verder minimaliseren we als deelnemer aan de Coalitie Anders Reizen ons eigen woon-werkverkeer.


Contact

Heb je een vraag over duurzame mobiliteit? Of wil je meedenken? Neem dan contact op met het team Duurzame Mobiliteit. We denken graag mee.