Actielijn 1: Eigen netwerk op orde

Rijkswaterstaat voert het beheer over 500-600 km aan fietspaden en voor fietsers toegankelijke wegen. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat nog circa 1.800 km fietspaden op eigen grondgebied liggen, waarvan het beheer in handen is van andere wegbeheerders, bijvoorbeeld op een dijk. Rijkswaterstaat is daarmee een van de grotere fietspadbeheerders van Nederland.

RWS100523TD002-1920

Naast de fietspaden beheert Rijkswaterstaat ook onderhoudspaden langs kanalen. De onderhoudspaden zijn in bepaalde gevallen goed te transformeren naar fietspaden. Met dat fietsnetwerk gaan we hard aan de slag.

Onder netwerkbeheer valt ook het benutten van kansen bij het op orde houden en uitbreiden van het hoofdwegennet. Bij de aanleg van nieuwe autosnelwegen bestaat een kans om de fiets mee te nemen bij de uitvoering (bijvoorbeeld in de vorm van een fietstunnel) of als maatregel om de hinder voor fietsers, veroorzaakt door de werkzaamheden, te verminderen. We willen geen barrière vormen als andere partijen iets met de fiets willen, maar samen oplossingen bedenken en deze faciliteren. Zo voeren we 2 tot 3 keer per jaar stakeholderoverleg met Fietsersbond, Fietsplatform, Wandelnet, Hippische Sportbond en ANWB rondom het thema ‘Barrièrewerking infrastructuur’.