Vergroenen

De mobiliteitsbehoefte is niet altijd te verminderen of veranderen. Daarvoor zetten we in op zo duurzaam mogelijke vervoermiddelen.

Uitdagingen

Bij de verduurzaming van vervoermiddelen spelen een aantal technische opgaven. Denk aan de ontwikkeling van duurzame, elektrisch aangedreven voertuigen, zowel op batterij als waterstof, de ontwikkeling van klimaatneutrale brandstoffen, transport en opslag van duurzame energie en de behoefte aan alternatieve tank- en laadinfrastructuur. Voor het goederenvervoer ligt hier nog een grote uitdaging. De marktontwikkeling van elektrische vrachtwagens of bestelbussen loopt achter op die van personenauto’s. Ook speelt hier een gedragscomponent. De gemiddelde auto in Nederland rijdt 30 km per dag, maar we willen een elektrische auto met een range van 1000 km. Daardoor zijn auto’s zwaarder en duurder dan nodig.

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat verduurzaamt haar eigen wagenpark. Doel is dat in 2022 de helft van het wagenpark emissievrij is. Alle grote schepen van de Rijksrederij varen op biobrandstof, wat zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Ook verzorgen we de elektrische laadinfrastructuur voor zelfstandige laadstations op verzorgingsplaatsen en stimuleren we de realisatie van waterstoftankstations.


Contact

Heb je een vraag over duurzame mobiliteit? Of wil je meedenken? Neem dan contact op met het team Duurzame Mobiliteit. We denken graag mee.