Personen- en goederenvervoer

Het goederen- en personenvervoer is verantwoordelijk voor ongeveer een vijfde van de CO2-uitstoot in Nederland. Duurzame mobiliteit kan dus veel verschil maken.

vrachtwagens, auto's en fietsers rijden onder een treinviaductDuurzame mobiliteit gaat over het oplossen van mobiliteitsvraagstukken op een milieuvriendelijke, toekomstbestendige manier. Bijvoorbeeld hoe we steden bereikbaar houden en files verminderen. Het doel is om de CO2-uitstoot terug te dringen en tegelijk de bereikbaarheid te verbeteren. Een doelstelling uit het Energieakkoord is dat mobiliteit in 2030 maximaal 25 mton CO2-uitstoot geeft, tegenover 35 mton eind 2016.

Geen uitstoot meer

In 2050 moet mobiliteit helemaal geen uitstoot meer geven. Dit gaat hand in hand met een betere, gezondere leefomgeving. Rijkswaterstaat speelt daarom in op ontwikkelingen als de elektrische auto, autodelen en rijden op waterstof. We spelen hierbij vooral een ondersteunende rol. Bijvoorbeeld door het stimuleren van schoner vervoer en energiebesparing, door het gebruik van slimme technologie en via gedragsverandering.

In onze projecten maken we zelf onderscheid tussen personenvervoer, bestelwagens en het vrachtwagenverkeer. In het gesprek met medeoverheden zoals provincie en gemeente heeft zero emission betrekking op alle modaliteiten, dus personen- en goederenvervoer. We nemen deel aan een aantal projecten die zich alle richten op het verminderen van de CO2-uitstoot tot 0%.

Stadslogistiek

Zo proberen we met het onlangs opgestarte Masterplan bestelverkeer alle bestelwagens naar low en zero emission te krijgen. Daarnaast zijn we aangesloten op het Innovatieprogramma Elektrisch rijden en het Innovatieprogramma Rijden op Waterstof. Beide programma’s richten zich op personenvervoer en vrachtwagenverkeer. Ook afval- en reinigingsauto’s willen we naar zero emissie hebben.

Verder participeren wij in de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Hierbij willen we dat steden in 2025 zero emission worden bevoorraad. Tot slot gaan we na of we het doelgroepenvervoer, zoals bijvoorbeeld gehandicaptenvervoer of het leerlingenvervoer, naar zero emissie kunnen krijgen. Samenwerking met het Rijk, decentrale overheden en marktpartijen is daarbij essentieel. Wij staan daarom altijd open voor nieuwe ideeën en projecten. Denkt u met ons mee?