Eerdere Routeradars

De Routeradar-methodiek is ontwikkeld in 2016. Op basis daarvan verschenen in 2017 de eerste Routeradar-rapporten. Dit waren rapporten per brandstofspoor (plus een verzamelrapport) met de voornaamste focus op wegtransport. Deze rapporten bevatten al kernbegrippen als product-marktcombinaties, marktfase en marktontwikkeling.

De Routeradar over 2018 verscheen in het voorjaar van 2019. Wederom per brandstofspoor, maar naast wegvervoer was er ook aandacht voor binnenvaart en scheepvaart. Ook werd er onderscheid gemaakt tussen de Straatbeeldmonitor (SBM) en de Innovatiemonitor (INNOM), maar nog wel steeds binnen één rapport. De Innovatiemonitor focuste vooral op marktvraag en marktaanbod. Diepergaande indicatoren waren hiervoor nog niet ontwikkeld.

In de Routeradar over 2019 is deze ontwikkeling doorgetrokken en is er sprake van twee aparte delen: de Routeradar Straatbeeldmonitor en de Routeradar Innovatiemonitor. De laatste is vervolgens weer opgesplitst in een deel Techniekontwikkeling en een deel Marktontwikkeling. Het deel Routeradar Innovatiemonitor Techniekontwikkeling rapporteert per veld (energiedrager, infrastructuur en vervoermiddelen). In de overige delen is de rapportage per brandstofspoor losgelaten en vervangen door een rapportage per modaliteit. Voor het deel Innovatiemonitor Marktontwikkeling werden toen de sleutelfactoren beschikbaarheid, betaalbaarheid en functionele specificaties ontwikkeld.

Digitoegankelijk

De Routeradar 2019 is voor het eerst zo goed als mogelijk digitoegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. Dit geldt ook voor alle rapportages en factsheets uit 2020 op deze pagina’s. De Routeradars 2017 en 2018 zijn volgens de toen geldende eisen gemaakt en voldoen dus niet aan alle eisen van digitoegankelijkheid.

De rapportages over 2020

Met ingang van 2020 is de naam Routeradar Straatbeeldmonitor veranderd in Routeradar Duurzame Energiedragers in Mobiliteit (DEM). Verder is in dit jaar het aantal modaliteiten beperkt tot drie (wegvervoer, binnenvaart en mobiele werktuigen), hoewel er over twee extra modaliteiten (zeevaart en luchtvaart) wel een aantal kerngetallen worden verstrekt. De Routeradar Innovatiemonitor Marktontwikkeling 2020 beperkt zich tot de modaliteit wegvervoer. Tenslotte is in 2020 ook voor het eerst de D+ rapportage verschenen. Deze geeft inzicht in de voortgang van het Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma (MMIP) Duurzaam en Toekomstbestendig Mobiliteitssysteem en baseert zich deels op informatie uit de Routeradar Innovatiemonitor 2020.