Routeradar 2019

Eind juni 2019 heeft het Kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Doel is dat Nederland in 2030 49% minder CO2-uitstoot heeft ten opzichte van 1990. Voor mobiliteit betekent dit dat er zo snel mogelijk een transitie moet plaatsvinden van fossiele energiedragers (diesel, benzine, LPG) naar duurzame energiedragers. De volle breedte van deze opgave komt terug op de website “Duurzame Energiedragers in Mobiliteit”, waarin onder meer de onderstaande publicaties zijn opgenomen en nader worden toegelicht. Zowel de pagina’s op de website als alle ingevoegde documenten zijn zoveel mogelijk digitoegankelijk gemaakt voor mensen met een functionele beperking.

Voor de Factsheets energiedragers wegvervoer is een aantal Infographics in ontwikkeling. De eerste Infographic (Vergelijking bussen op verschillende energiedragers) is in concept reeds geplaatst, maar wordt binnenkort beter digitoegankelijk gemaakt. De Infographics voor de vergelijking van personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens op verschillende energiedragers volgen spoedig.