Veranderen

Verplaatsingen met een vervoermiddel zijn niet altijd te voorkomen. Om die verplaatsingen te verduurzamen, moeten we anders gaan denken over vervoer en reizen. Mensen bewegen een duurzamer vervoermiddel te gebruiken (modal shift) is hierbij een speerpunt.

Uitdagingen

Zorgen voor een modal shift draait in het personenvervoer om een gedragsverandering. Je moet de meest duurzame optie zo aantrekkelijk mogelijk maken. (Regionale) overheden moeten daarbij zo veel mogelijk faciliterend zijn. Denk aan ontwikkeling van fietsinfrastructuur en multimodale hubs. Ook het experimenteren met nieuwe mobiliteitsconcepten, zoals Mobility as a Service, hoort hierbij. Stimuleer ondernemers om te kijken naar nieuwe manieren om hun goederen uit te leveren, bijvoorbeeld met elektrische voertuigen (Picnic) of fietskoeriers (Coolblue).

Wat doet Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat onderzoekt hoe de hoofdinfrastructuur het best kan aansluiten op het onderliggende wegennet. Ook bekijken we hoe we overstapplekken (hubs) van auto naar ov en deelfiets kunnen faciliteren. Daarnaast participeren we in de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Doel is om 30 tot 40 stadskernen vanaf 2025 emissievrij te beleveren door het weren van fossiel aangedreven bestelbussen en vrachtwagens. We adviseren regio’s over impulsen voor autodelen en zijn aangesloten bij verschillende initiatieven die de mogelijkheden voor het ov als alternatief voor de auto bevorderen.


Contact

Heb je een vraag over duurzame mobiliteit? Of wil je meedenken? Neem dan contact op met het team Duurzame Mobiliteit. We denken graag mee.