Partners

overzicht partners
Partner en rol Logo

TNO:
directe kennispartner

Nationaal Kennisplatform
Laadinfrastructuur:
expertteam

Stichting ElaadNL:
expertteam

Nationale Agenda Laadinfrastructuur:
algemeen klankbord

Project Logistieke Laadinfrastructuur:
expertteam