Publieke initiatieven logistiek laden

Om te komen tot een duurzame logistieke sector is de juiste laadinfrastructuur is een belangrijke randvoorwaarde. De samenwerking van de vele partijen die hierop actief zijn, is georganiseerd binnen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en heeft daarbinnen een werkgroep Logistiek.

In de werkgroep Logistiek werken markt, overheden, netbeheerders (via ElaadNL) en Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur samen. Het Living Lab Heavy Duty Laadpleinen is hierin opgenomen als één van de actielijnen.

Het doel van de initiatieven die actief zijn op logistiek laden is het beantwoorden van de vraag:

Er zijn op dit moment drie bekende initiatieven voor de ontwikkeling van publieke laadinfrastructuur in Nederland. Op deze pagina staat een overzicht met korte uitleg en de scope van elk initiatief. Het doel van deze initiatieven is het beantwoorden van de vraag:

Wat is een functionele, betaalbare en schaalbare inrichting van (semi-)publiek toegankelijke laadinfrastructuur voor heavy-duty logistiek richting 2025 en 2030?

Living Lab Heavy Duty Laadpleinen (LLHDL) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Beschrijving: het opstellen en beantwoorden van kennisvragen rondom publiek toegankelijke laadinfrastructuur voor zwaar wegvervoer waarbij de antwoorden moeten worden gevonden in gerealiseerde laadlocaties. Daarnaast kan het Living Lab mee investeren om de beantwoording van kennisvragen te realiseren op deze praktijklocaties.

Scope: BEV ‘Add-ons’ op bestaande locaties of locaties in aanbouw

Logistiek Laden (LoLa) in opdracht van IenW en ElaadNL, ondergebracht bij ElaadNL.

Beschrijving: realiseren van een landelijk dekkend netwerk van publiek toegankelijke laadinfrastructuren voor vrachtvervoer (zwaar N2 en N3) met laden vanaf 1 MW (als deze standaard beschikbaar is).

Scope: BEV Nieuwe locaties voor nationaal basisnetwerk

Clean Energy Hubs (CEH) samenwerkende provincies, Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en IenW, onder regie van provincie Gelderland.

Beschrijving: Clean Energy Hubs is een project onder het programma Goederenvervoercorridors van de BO-MIRT om corridors te verduurzamen. CEH richt zich op een learning community tussen provincies (bottom-up samenwerking). CEH zijn (semi) openbaar toegankelijke tank-, laad- of bunkerfaciliteiten met minimaal twee alternatieve, duurzame energiebronnen, en waar wenselijk in combinatie met andere faciliteiten zoals openbaar vervoer, horeca, truckparking, vergaderruimtes, enzovoort.

Scope: BEV, H2, LNG, CNG, HVO (minimaal 2 per locatie). Nieuwe locaties of ombouwen van bestaande locaties

Kenmerken per initiatief

De drie initiatieven voor de ontwikkeling van publieke laadinfrastructuur in Nederland verschillende op een aantal kenmerken. Hieronder volgt een overzicht met de verschillen (en overeenkomsten) per initiatief.

verschillen (en overeenkomsten) per initiatief
Kenmerk LLHDL LoLa CEH
Type vervoer Weg Weg Weg en binnenvaart
Type en aantal laders per locaties

Station (nog) geen minimum vereiste
Laders minimaal CCS Combo2

Publiek toegankelijke locaties
1 MW+ per locatie
Minimaal 4 per locatie met ruimte voor opschaling

-
Locaties en netwerkontwerp

Maximaal 6 bestaande locaties in NL
Zowel bedrijventerrein locaties (publiek en semi-publiek) als laden onderweg (o.a. truckparkings)

60-70 locaties in NL
Bij ZE-steden en langs doorgaande routes voor nationaal dekkend netwerk, geen verzorgingsplaats

Generiek doel van 100 locaties in Nederland voor landelijk dekkend netwerk in 2025
Focus op goederen-vervoercorridors Oost en Zuid-Oost (Zuid nieuw)

Locatie eigendom Publiek en privaat, altijd publiek toegankelijk Publiek en privaat, altijd publiek toegankelijk Publiek en privaat, altijd publiek toegankelijk
Planning 2023 t/m 2025 Realisatie 2023 t/m 2030, daarna instandhouding 2018-2024 (huidige looptijd)