‘Wij zijn de Haarlemmerolie in dit project’

Gepubliceerd 20 januari 2021

Hoe houden we de regio’s Arnhem, Liemers en Achterhoek op een duurzame manier bereikbaar en leefbaar? Over die vraag buigt projectleider Pascale Knibbeler zich met haar team in het project A12 Slim Reizen. Een uniek project dat zich onderscheidt door de samenwerking met bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden en de verschillende doelgroepen waarop het zich richt. In plaats van wegbeheerder vervult Rijkswaterstaat in dit project de rol van regisseur.

‘We bevinden ons met dit project in een groot speelveld, ook bestuurlijk gezien. Zelf ben ik er sinds april 2020 bij betrokken. Het was best lastig om in coronatijd een project op te pakken dat buiten mijn comfortzone ligt. Later, toen bleek dat ik te veel werk op mijn bordje had, was dit project laten vallen het makkelijkst geweest. Meest uitdagend was dit project behouden. Waarom? Omdat het speelveld van mobiliteit verandert. De druk op klimaat en leefomgeving vergt dat mensen anders gaan reizen. Dit vraagt een andere rol van Rijkswaterstaat, die van duurzame gebiedspartner. Deze nieuwe rol, en een project waarbij niet alle stappen vooraf vaststaan, maken het dynamisch, maar ook leuk en leerzaam!’

Bewuste keuze

‘Aanleiding voor de start van A12 Slim Reizen is in 2018 de hulpvraag vanuit de regio. Het wordt steeds drukker op de wegen rond Arnhem. Met name op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens, zorgt verkeersdrukte vaak voor files en vertragingen. Ook nu we vanwege corona zoveel mogelijk thuis werken. Om de capaciteit van de snelwegen te vergroten, wordt onder meer de A12 tussen Westervoort en het knooppunt Oud-Dijk verbreed en wordt de A15 doorgetrokken. Maar er is méér nodig om de A12-regio bereikbaar te houden.’

‘Ook ander reisgedrag kan daaraan bijdragen. Samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden zijn we op zoek gegaan naar een maatregelenpakket dat ervoor moet zorgen dat mensen telkens een bewuste keuze maken voor een vervoermiddel en niet uit gewoonte in de auto stappen.’

Ander vervoermiddel

A12 Slim Reizen is onderdeel van het programma Slim & Schoon Onderweg. Daarin werken 18 gemeenten, provincie, Rijk en bedrijfsleven in de regio Arnhem-Nijmegen samen aan een beter bereikbare en schonere regio. Eind november werd vanuit het project de website www.A12slimreizen.nl gelanceerd.

‘We richten ons met deze site op het gedrag van forenzen, bedrijven en organisaties, transport en logistiek en onderwijs, en geven tips hoe zij anders kunnen reizen binnen de A12-regio. Onder het motto ‘ontspannen de files voorbij’, laten we bijvoorbeeld ter inspiratie forenzen aan het woord over hun keuze voor een ander vervoermiddel, ook voor langere afstanden. Denk aan de speed pedelec. Of de elektrische scooter, het alternatief waar Rijkswaterstaat-collega Henco Lassche voor kiest. Zelf ben ik twee jaar geleden overgestapt van de trein naar de e-bike. Een van de dingen die ik nu het meeste mis in deze tijd van thuiswerken, is mijn dagelijkse ritje op de fiets van Nijmegen naar Arnhem. Het even alleen zijn, buiten, bewegen en kijken naar de natuur. Wat mij betreft onbetaalbaar.’

Pascale Knibbeler, projectleider A12 Slim Reizen

Gericht op de regio

‘In onze benadering zit een overlap met de werkgeversaanpak binnen Slim & Schoon Onderweg en de campagne Zo werkt het. Het verschil is dat wij ons puur op de A12-regio richten. Waarin we ons ook onderscheiden, is de doelgroep recreanten en Duitse bezoekers. We onderzoeken hoe je die kunt beïnvloeden om op andere tijden of met andere vervoermiddelen te reizen.’

‘Onderdeel van onze aanpak is tevens de inzet van logistiek en mobiliteitsmakelaars. We hebben met camera’s gekeken welke logistieke bedrijven precies gebruik maken van de A12 bij Arnhem, en hoeveel, om ze zo samen met onze logistiek makelaar heel gericht te kunnen benaderen. Onze mobiliteitsmakelaar richt zich op bedrijven en organisaties in de regio en kan gratis advies geven over oplossingen waarmee we samen de verkeersdrukte kunnen verminderen.’

‘Verder zorgen we voor een goede afstemming met andere Rijkswaterstaat-projecten in het gebied, zodat we naar buiten één verhaal vertellen. Én geven we invulling aan de BO-MIRT-afspraak dat de gedragsaanpak A12 Slim Reizen als centrale aanpak zal fungeren voor de nieuwe, gebiedsgerichte minder hinder-werkwijze in Oost-Nederland.’

Zelfde taal spreken

‘Als Rijkswaterstaat treden we vaker op als verbindende factor bij grote infrastructurele projecten in de regio. Nu, bij deze gedragsaanpak is onze rol meer die van Haarlemmerolie. We verbinden verschillende initiatieven met elkaar die op verschillende vlakken spelen. Zo hebben we partijen met elkaar in contact gebracht voor de aanleg van een snelle fietsverbinding tussen de Achterhoek en Arnhem. Om dat met succes te kunnen doen, merk ik dat het belangrijk is dat je goed begrijpt wat de belangen zijn van die partijen, en dat je dezelfde taal spreekt.’


logo A12 Slim Reizen