Rekenmodellen businesscase voor duurzame brandstoffen

De transitie naar duurzaam verkeer en vervoer gaat vaak gepaard met risicovolle investeringen, hoge kosten en onzekerheden. Het is van groot belang de aanwezige publieke en private investeringsruimte zo goed mogelijk te benutten.

Wat zijn de Rekenmodellen businesscase voor duurzame brandstoffen?

De rekenmodellen zijn gericht op het sluitend krijgen van businesscases voor waterstoftankstations, langeafstandsdistributie en stadsdistributie. Daarbij gaat het niet alleen om financiering, maar ook om vermindering van koolstofdioxide, stikstofoxiden, fijnstof en geluid. Infram ontwikkelde in opdracht van Rijkswaterstaat drie rekenmodellen:

  1. HIBIT voor de ontwikkeling en exploitatie van waterstoftankstations
  2. LIBIT voor langeafstandsdistributie
  3. EIBIT voor stadsdistributie

Hoe kan ik de Rekenmodellen businesscase voor duurzame brandstoffen inzetten?

De rekenmodellen zijn in te zetten bij gesprekken tussen stakeholders in een vroeg stadium. Ze tonen de kosten en vergelijken die met kosten van alternatieven. Met behulp van de rekenmodellen kun je achterhalen welke instrumenten de businesscase verbeteren.