Gesprekswijzer

Ons mobiliteitssysteem voorziet in de behoefte aan de verplaatsing van goederen en personen. Maar dat systeem kost geld, energie, grondstoffen en ruimte. De Gesprekswijzer helpt om de maatschappelijke meerwaarde van ons mobiliteitssysteem te verbeteren.

Wat is de Gesprekswijzer?

Het kan lastig zijn het containerbegrip ‘duurzame mobiliteit’ om te zetten in beleid. Wat verstaan we onder een duurzaam mobiliteitssysteem? Welke aspecten zijn daarbij van belang? En wanneer is zo’n aspect dan duurzaam? De Gesprekswijzer biedt een gestructureerde manier om duurzame mobiliteit concreet te maken. Ook helpt hij om het effect van maatregelen integraal en transparant te beoordelen en monitoren.

Hoe kan ik de Gesprekswijzer inzetten?

Gesprekswijzer Duurzame MobiliteitHet instrument biedt een gestructureerde manier om duurzame mobiliteit concreet te maken in MIRT-trajecten. Het helpt bij de beoordeling van voorgenomen maatregelen.


Contact

Heb je een vraag over duurzame mobiliteit? Of wil je meedenken? Neem dan contact op met het team Duurzame Mobiliteit. We denken graag mee.