Toolbox Slimme Mobiliteit

De Toolbox Slimme Mobiliteit biedt een overzicht van de belangrijkste maatregelen die mobiliteitsgedrag beïnvloeden.

Wat is de Toolbox Slimme Mobiliteit?

De Toolbox Slimme Mobiliteit beschrijft slimme mobiliteitsmaatregelen aan de hand van factsheets en praktijkvoorbeelden. De toolbox is bedoeld om te inspireren en te ondersteunen bij het kiezen van de meest kansrijke maatregelen voor een specifieke situatie. Zowel bij structurele bereikbaarheidsknelpunten als bij tijdelijke hinder door werkzaamheden.

Contact

Heb je een vraag over duurzame mobiliteit? Of wil je meedenken? Neem dan contact op met het team Duurzame Mobiliteit. We denken graag mee.

Hoe kan ik de toolbox inzetten?

Het overwegen van slimme mobiliteitsmaatregelen begint altijd met een gedegen probleemanalyse, bijvoorbeeld met behulp van CORT en Krachtig of de Toekan-methodiek. De toolbox biedt vervolgens kennis en inspiratie over mogelijke oplossingsrichtingen, ondergebracht in de thema’s reisinformatie, auto, fiets, openbaar vervoer en multimodaal.

Reisinformatie

Openbaar vervoer

Multimodaal